Campusstalden – Københavns Universitet

Campusstalden

I 2002 tog Københavns Universitet (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet) og den tidl. Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole samt tidl. Hovedstadens Sygehusfælleskab og Københavns Amt initiativ til et samarbejde omkring dyreforsøgsfaciliteterne. Det blev til dannelsen af Campusstalden, som består af dyreforsøgsfaciliteterne ved Københavns Universitet og Rigshospitalet.

Ledelse

Campusstalden ledes af Campusstaldbestyrelsen, og den daglige ledelse vartages af afdelingschef Jann Hau, professor, dr. med. Efterfølgende er også forskningscentret BRIC blevet medlem af Campusstaldbestyrelsen.

Faglige opgaver

Service

Afdeling for Eksperimentel Medicin (AEM) er en fælles serviceenhed, der yder assistance vedr. dyreforsøg. De enkelte afsnit fremskaffer forsøgsdyr ved egen avl og ved indkøb, passer dyrene og yder bistand ved indgreb og prøvetagninger.

AEM rådgiver desuden i forsøgsdyrfaglige problemer, herunder forsøgsplanlægning og etiske spørgsmål.

Undervisning

AEM og IVP afholder i samarbejde et kursus i forsøgsdyrskundskab for teknikere og specialestuderende. Yderligere samarbejder de enkelte enheder om øvrige kurser - bl.a. et grundkursus, der giver de nødvendige forsøgsdyrfaglige kvalifikationer for at kunne opnå selvstændig forsøgsdyrstilladelse. Deltagere er ph.d.-studerende samt eksterne akademikere fra industrien og andre videnskabelige institutioner.

Kursustilbud finder du på Afdeling for Eksperimentel Medicins hjemmeside.